راهنمای استفاده

مراحل بهره برداری از بیوبانک نقشه برداری مغز ایران

با عضویت در بیوبانک، نام کاربری و رمز عبور برای شما صادر می شود.

هر عضو می تواند تعدادی نامحدودی پژوهش در بیوبانک تعریف کند. هر پژوهش دارای شناسه یکتا است و فرایندهای مربوط به آن در سوابق عضو نگهداری می شود.

پس از دریافت شناسه پروژه می توانید در بیوبانک به جستجو بپردازید. برای این منظور می توانید انواع مختلف فیلترها را روی نمونه های بیوبانک اعمال کنید تا به مطلوبترین ترکیب شرایط فیلترگذاری دست بیابید.

از میان نمونه هایی که در مرحله جستجو به دست آمده است، می توانید در مرحله بعدی، به گروههای نمونه که در تعریف پروژه اعلام کرده اید، ارسال کنید و جمعیت آماری گروههای پژوهشتان را شکل دهید.

برای انتقال سفارش نمونه های خود به واحد بیوبانک باید پیامی به ادمین سامانه بزنید.

پژوهش، فهرست نمونه ها و مشخصات فردی شما باید در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز بررسی و تایید بشود. نتیجه این بررسی از طریق ایمیل به شما اطلاع داده خواهد شد.

با وصول تاییدیه شما خواهید توانست جهت دریافت نمونه های خود به محل آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز مراجعه نمایید.